PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS DIÊN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:25:11 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:11:35 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai22:04:00 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
4Khách vãng lai21:59:58 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai21:40:58 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai21:39:42 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai21:32:57 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
8Khách vãng lai21:24:05 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai21:23:57 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
10Khách vãng lai21:23:48 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Phạm Xuân Dũng20:23:58 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Phạm Xuân Dũng20:23:41 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
13Phạm Xuân Dũng20:22:39 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Phạm Xuân Dũng20:22:29 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
15Phạm Xuân Dũng20:17:26 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
16Phạm Xuân Dũng20:17:04 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_li/nhap_diem.aspx
17Phạm Xuân Dũng20:16:55 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_li/nhap_diem.aspx
18Phạm Xuân Dũng20:16:48 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
19Phạm Xuân Dũng20:16:43 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
20Phạm Xuân Dũng20:16:38 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
21Phạm Xuân Dũng20:16:32 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_sinh/nhap_diem.aspx
22Khách vãng lai20:16:12 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai20:14:11 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
24Khách vãng lai18:20:20 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
25Khách vãng lai17:07:19 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login.aspx
26Khách vãng lai16:25:55 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
27Khách vãng lai15:28:18 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai15:15:32 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
29Khách vãng lai14:17:16 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
30Khách vãng lai12:28:43 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai11:01:19 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
32Khách vãng lai09:34:10 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai03:40:07 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
34Khách vãng lai03:20:33 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai02:41:02 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
36Khách vãng lai02:35:58 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai01:38:33 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
38Khách vãng lai00:56:00 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai00:18:10 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
19 1 2019